Menu

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

de nieuwe privacy wetgeving

Implementatie AVG

De meesten van ons zijn inmiddels al enigszins ingewijd in de nieuwe privacy wetgeving. Natuurlijk willen we er als Millennium Antwoordservice ook voor zorgen dat we op een goede manier aan de nieuwe wetgeving voldoen.

De Algemene Verordening Gegevensverwerking is in Nederland ook wel bekend als de AVG en in Europa als de General Data Protection Regulation (GDPR). Vanaf 25 mei 2018 is deze Europese wetgeving m.b.t. privacy van kracht zijn in de gehele EU. Binnen Millennium Antwoordservice zijn we druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat we vanaf 25 mei de wetgeving na kunnen leven. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal vanaf die datum dan niet meer gelden. De AVG is is overigens ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Beide namen zul je voor dit onderwerp in de nabije toekomst op deze pagina en de diverse medio voorbij zien komen.

Waar zijn we nu mee bezig

We zijn nu bezig met het vaststellen van de werkzaamheden die ons helpen aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

We streven ernaar dat we straks niet alleen aan de eisen van de nieuwe wetgeving voldoen, maar ook dat we dat op een manier doen die voor iedereen helder is.

Wat vragen wij van u:

1. Verwerkersovereenkomst

In een verwerkersovereenkomst (svp download hier) staat beschreven hoe de verwerker met persoonsgegevens om moet gaan, dus hoe wij met de gegevens van jou en jouw klanten om moeten en zullen gaan. Jouw gegevens zullen toegankelijk worden gemaakt en blijven via een speciale link http://www.masbv.net/jouw-gegevens/xxxx die we t.z.t. zullen communiceren. Deze kunt u wijzigen wanneer u wilt. Ook maken we afspraken wat we doen als we een mogelijk datalek signaleren in ons registratiesysteem. Wij verzoeken u vriendelijk om deze te downloaden en te tekenen voor akkoord en via de mail te retourneren.

2. Een overzicht maken van alle werkprocessen binnen Millennium Antwoordservice en toetsen aan de AVG

Aan de hand van dit overzicht hebben we direct en duidelijk inzicht wanneer, waar en waarom we persoonsgegevens opslaan. We brengen hiermee de huidige situatie in kaart en kunnen goed bepalen of er aanpassingen gedaan moeten worden. We zullen kritisch zijn en checken of de huidige situatie aan de wettelijke kaders van de AVG voldoet, bijvoorbeeld rond de bewaartermijnen van de gegevens of de beveiliging van ons registratiesysteem.

3. Register van Dataverwerkingen aanleggen

Er wordt een wettelijk register van data verwerkingen aangelegd, waarin we vastleggen welke persoonsgegevens we verwerken waar we verantwoordelijk voor zijn, voor welke doelen, grondslag en andere wettelijke eisen.

4. Register van Datalekken aanleggen

Er wordt een register voor datalekken aangelegd. Aan de hand van de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens kan bepaald worden of er sprake is van een datalek dat gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan degene van wie de persoonsgegevens zijn.

5. Privacy statement herzien

We gaan ons huidige privacy statement doornemen en aanpassen waar nodig, zodat we voldoen aan de nieuwe wetgeving. Dit privacy statement zal net als onze nieuwe algemene voorwaarden beknopt, begrijpelijk en makkelijk te lezen zijn.

Wat betekent de implementatie van de AVG voor jou?

Hierboven staan de stappen omschreven die wij gaan nemen om te voldoen aan de AVG, maar wat betekent dit precies voor jou als Millennium Antwoordservice Abonnee? Ook jij moet aan de AVG voldoen. Punt één van bovenstaande punten is daarom voor jou van belang. Omdat wij gegevens van uw klanten verwerken is het van belang een verwerkersovereenkomst te hebben. Zoals eerder genoemd streven we ernaar om deze in week 16 beschikbaar te hebben op onze website. Wij verzoeken u deze tegen die tijd te downloaden, tekenen en retourneren voor akkoord.

Eindelijk een antwoordservice die het begrijpt!